Garanti Koşulları

Garanti Koşulları

Kapsanan Ürünler ve Garanti Süresi

Voin Türk Bilişim A.Ş. verdiği garanti kendine aittir ve üretici garantisi değildir. Dolayısıyla şirketimizin verdiği garanti ithal ettiğimiz ya da sattığımız ürünlerle sınırlıdır.

Voin Türk Bilişim A.Ş. tarafından satılan ürünler kendi imalatımız değildir sadece satış ve dağıtımı bize aittir. “Ürün” terimi, Voin Türk Bilişim A.Ş.’nin sattığı cihazı veya sistemi, özellikleri, dönüştürmeleri, yükseltmeleri, öğeleri veya aksesuarları veya bunların herhangi bir kombinasyonunu içerir. Satın alınan ürün malzeme ve işçilik hataları içermeyecektir şeklinde bir Kabul ile piyasaya sunulmuştur. Voin Türk Bilişim A.Ş. tarafından satılan ürünler sevkiyat tarihinden itibaren gösterilen süre boyunca yani 2 yıl garanti altındadır..

Üretim Durumu

Her ürün yeni veya benzer performans gösteren yeni parçalardan üretilmiştir. Bazı durumlarda ürün içerisinde mevcut olan parçalar fabrika çıkışında nakliyeden dolayı zedelenmiş olabilir. Ürünün üretim durumundan bağımsız olarak Voin Türk Bilişim A.Ş.‘nin garanti koşulları burada belirtildiği gibidir.

Garanti Koşulları

Voin Türk Bilişim A.Ş. bu belgede belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak, Voin Türk Bilişim A.Ş. tarafından sağlanan ürünlerin www.vointurk.com web sitemizde yayınlandığı şekilde uygun olacağını garanti eder. Voin Türk Bilişim A.Ş. firmamızdan satın aldığınız ürünün yetkili servisine sahip olduğunu garanti eder. Bayiilik sistemimiz yoktur. Ancak internet üzerindeki farklı platformlar vasıtasıyla Voin Türk Bilişim A.Ş.’den alınan ürünler firmamız garanti kapsamındadır. Ancak garanti süresi içerisinde normal kullanım koşulları dışında cereyan etmiş herhangi bir kusur alıcının mesuliyetinde bakım ve tamire tabiidir. Malzeme ve işçilik kullanıcıdan temin edilir Voin Türk Bilişim A.Ş. bu tür giderlerden muaftır. Garanti Süresi Voin Türk Bilişim A.Ş.’den kargo ile gönderildiği gün başlar. Garanti kapsamı daha sonra satın alan hiç kimseye devredilemez. Garanti süresi boyunca, Voin Türk Bilişim A.Ş. Servis ve Onarım Merkezi arızalı olan ürünleri onaracak veya yenisi ile değiştirecektir. Bu Sınırlı Garanti yalnızca Voin Türk Bilişim A.Ş.’den veya Voin Türk Bilişim A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş bir şirketten satın alınan ürünleri kapsar.

Garanti Süresi

Garanti Süremiz, Mapei Australia tarafından tedarik edilen ürünler için ve Mapei Australia ürününü satın aldığınız tarihten sonraki on yıllık sürenin dolmasından önce geçerli olacaktır.

Garanti kapsamımızın istisnaları

Garantimiz şu durumlarda geçerli olmayacaktır:

(a) yazılı şartnamelerimize, talimatlarımıza, tavsiyelerimize, raf ömrü sınırlamalarımıza, teknik veri sayfalarımıza (zaman zaman www.vointurk.com adresinde yayınlandığı şekilde) uygun olarak kullanılmayan, kurulmayan veya bakımı yapılmayan ürünlere ve genel veya endüstri standartları (bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli Turkiye Standartları dahil), zaman zaman geçerli olan bina kodları, onayları veya düzenlemeleri;

(b) uygun olmayan depolama veya kurulum, standart altı işçilik, önceden var olan kotu koşulların giderilmemiş olması, yapısal arıza, yapısal hareket, mühendislik veya tasarım kusurları, standart altı veya yetersiz mühendislik, yetersiz hazırlıktan kaynaklanan kusurlarla ilgili olarak, uygunsuz ürün seçimi, ürün kurcalama, ürünün yanlış kullanımı veya kötüye kullanılması, ürün modifikasyonu (yazılı iznimiz olmadan), nem veya su hasarı, hidrostatik basınç, olağan aşınma ve yıpranma, anormal aşındırıcı koşullara maruz kalma, kazalar, yangın, haşarat veya böcek girişi, bizim veya yetkili temsilcilerimizin neden olmadığı ihmal (fırtınalar, kasırgalar, seller, depremler ve diğer doğal afetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);

(c) numunelerde, ürün ambalajında ​​veya pazarlama materyallerinde gösterilenlerden renk, gölge veya doku varyasyonları veya güneş ışığına maruz kalma nedeniyle (teknik şartnamemizde ürünün UV toleranslı olduğu ve yaş nedeniyle solmaya devam ettiği açıkça belirtilmedikçe)

(d) Türkiye dışında kullanılan veya kurulan ürünler; veya

(e) Voin Türk Bilişim A.Ş. tarafından satılmayan (toptan veya perakende) ürünler

kusurlu kullanım, kaza, kötü kullanım veya kötüye kullanım sonucu veya burada belirtilen kullanım parametreleri dışındaki herhangi bir durumda konu incelenir ve müşterilerimize en uygun çözüm üretir. Satılan ürünlerde müşteri tarafından bizim yetkili servisimiz dışında herhangi bir yerde bizden önce hizmet alındıysa Ürün Garanti kapsamiı dışında değerlendirilir. Sonuç olarak Voin Türk Bilişim A.Ş. veya yetkili servisimiz dışında herhangi biri tarafından verilen hizmet bizim hizmet alanımız dışındadır.

Bu garantide açıkça belirtilenler dışında Voin Türk Bilişim A.Ş. başka hiçbir veya herhangi  zimni garantiler dahil veya belirli bir amaca uygunluk ticari garantileri bu açıklanan garantide belirtilmeyen tüm garantileri reddeder. Yasalar tarafından uygulanabilecek kararlar dahilinde belirtilen garantiler bu şartlarla dahil değildir. Garanti süresi içinde ürünün kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, Voin Türk Bilişim A.Ş., kendi tercihine bağlı olarak:

 1. parça veya işçilik için ücretsiz telefon desteği veya depo hizmeti ile ürünü tamir edebilir,
 2. ürünü yeni veya yenilenmiş olabilecek benzer bir ürünle değiştirebilir veya,
 3. Ürün için ödenen tutarı, iade üzerine makul bir kullanım karşılığı düşülerek iade edebilir.

Voin Türk Bilişim A.Ş. müşterinin önce ürünle birlikte gönderilen destek malzemelerini, ürün tanılamalarını, Web’de bulunan bilgileri ve e-posta desteğini kullanmasını önerir. Bu denemeler başarısız olursa, bu garanti kapsamında hizmet almak için garanti süresi sona ermeden önce Voin Türk Bilişim A.Ş.’yi telefonla arayarak telefon Desteğini almalı veya yetkili servis temsilcisini kusurdan haberdar etmelidir. Müşteriler, sorunları çözmek için Telefon Desteği personeline uygun yardımı sağlamalıdırlar. Telefon desteği başarısız olursa, Voin Türk Bilişim A.Ş. veya yetkili servis temsilcisi müşteriye aşağıda belirtildiği şekilde garanti onarımını nasıl alacağı konusunda talimat verecektir.

 • Hizmet Turkiyede satın alınan ürünler için T.C. devleti sınırları içerisinde mevcuttur.
 • Türkiye dışında satın alınan ürün için servis hizmeti o ülkede mevcuttur
 • Voin Türk Bilişim A.Ş. istisnai durumlarda servis için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Bu garantiler yanlış kullanım, yanlış ve/veya yetersiz bakım ve bakımdan kaynaklanan herhangi bir kusur, arıza veya hasar için geçerli olmayacaktır. Voin Türk Bilişim A.Ş. bu garantiler kapsamında aşağıdakilerle zorunlu değildir:

 1. Bir Voin Türk Bilişim A.Ş. temsilcisi tarafından belirtilmedikçe, Voin Türk Bilişim A.Ş. temsilcileri dışındaki personelin ürünü kurma, onarma veya servis etme girişimlerinden kaynaklanan hasarı onarmak gibi yetkileri yoktur.
 2. Uygunsuz kullanımdan veya uyumsuz ekipman veya bağlantıdan kaynaklanan hasar, arıza veya performans düşüşünü onarmak için,
 3. Bir modifikasyon veya entegrasyonun etkisi, ürüne servis verme süresini veya zorluğunu artırdığında veya performans veya güvenilirliği düşürdüğünde değiştirilmiş veya diğer ürünlerle entegre edilmiş bir ürünü onarmak,
 4. Yayınlanmış ürün materyallerinde belirtildiği şekilde kullanıcı bakım ve temizliğinin yapılmamasından kaynaklanan hasar, arıza veya performans düşüşünü onarmak veya kullanıcı bakımını veya temizliğini yapmak,
 5. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen çalışma özelliklerini karşılamayan bir ortamda kullanımından kaynaklanan hasar, arıza veya performans düşüşünü onarmak,
 6. Ürünün yayınlanmış ürün materyallerinde belirtildiği şekilde uygun şekilde hazırlanmaması ve taşınmaması nedeniyle oluşan hasar, arıza veya performans düşüşünü onarmak için
 7. Bu garanti bildiriminde belirtilen kullanım hacmini aştıktan sonra bu ürünü garanti altına almak için,
 8. Kullanılmış, suistimal edilmiş, yanlış kullanılmış veya herhangi bir şekilde kurcalanmış öğeleri değiştirmek;
 9. Müşteri tarafından değiştirilebileceği düşünülen yedek parçaların takılması;
 10. Üretici tarafından sağlanmayan yazılımları desteklemek için;
 11. Yazılım veya ürün yazılımı güncellemeleri veya yükseltmeleri sağlamak.

Yukarıdaki listede tanımlanan ve Müşterinin talebi üzerine Voin Türk Bilişim A.Ş. tarafından sağlanan herhangi bir hizmet Voin Türk Bilişim A.Ş. o zamanki parça, işçilik ve seyahat için geçerli tarifeler üzerinden Müşteriye faturalandırılacaktır.

Garanti Sorumluluk Reddi

Garanti

Voin Türk Bilişim A.Ş. ürün ve hizmetlerine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Bu Sınırlı Garanti, fiziksel ürünler için ve yalnızca Voin Türk Bilişim A.Ş.  satın alınan fiziksel ürünler için geçerlidir.

Şirket Voin Türk Bilişim A.Ş. adiı altında faaliyet göstermektedir.

Fiziksel Mallar; Bu sınırlı garanti neyi kapsıyor?

Bu Sınırlı Garanti, normal kullanım sırasında malzeme veya işçilikteki tüm kusurları kapsar.

Garanti Süresi

Garanti Süresi boyunca, Voin Türk Bilişim A.Ş. ürünleri ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecektir. Normal şartlar altında uygunsuz malzeme veya işçilik nedeniyle kusurlu olduğu kanıtlanan bir ürünün parçaları veye kendisi kullanım ve bakım durumuna bakılmaksızın servisimize gönderilir.

Garanti Kapsama Ne Kadar Sürer?

Voin Türk Bilişim A.Ş. satın alınan Fiziksel Ürünler için Garanti Süresi satın alma tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. Değiştirilmiş Fiziksel Mal veya parça, orijinal Fiziksel Malın kalan garanti suresini üstlenir veya değiştirme veya onarım tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.

Bu Sınırlı Garanti Neyi Kapsamaz? Yapmanız Gereken Nedir?

Garanti hizmeti almak için, önce sorunu ve varsa diğer etkenleri fazlasını belirlemek üzere bizimle iletişime geçmelisiniz. Karşılıklı görüşerek sizin için en uygun çözümü üretmeye çalışacağız. Sorunları birlikte karşılıklı anlayış içerisinde aşacağımıza inancımız tamdır.

e-Mağaza

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?